Tegnestuen Svalebæk - Arkitekter/Bygningskonstruktører

Rådgivning med mere

Vi er bygherres repræsentant - i alle byggeriets faser

Tegnestuen Svalebæk udfører kvalificeret, engageret og uafhængig rådgivning på bygherres vegne i en lang række byggesager. Det drejer sig om bygningsvedligehold, renovering, ombygning, restaurering og meget mere.
Vore kunder er typisk ejerforeninger, andelsboligforeninger, private investorer, større og mindre virksomheder samt boligejere. Vi er det kommunikerende og besparende led mellem bygherre og entreprenør.
 

Kontakt os

Har du spørgsmål omkring vores ydelser, eller kunne du tænke dig at vide mere?
Ring eller skriv til os på: 
Tlf.: 45 28 13 06

Kundeudtalelse

Eric Horn, formand ved E/F Hollænderbo
Vi har med stor tilfredshed benyttet Tegnestuen Svalebæk til to store projekter. Begge projekter er fuldført upåklageligt og til stor tilfredshed for både Bestyrelse og beboere. Hele forløbet under de to projekter har været nem, for Tegnestuen Svalebæk er dygtige til visuelle præsentationer ved dias og anden fotografisk fremstilling og gode til dialog/information til beboere/ bestyrelse/ administration.
Mellem de store projekter trækker vi på Tegnestuens ekspertise til stort og småt, der vedrører vores bygningers vedligeholdelse. 

Kunder

Projekter/Sager

Udvalgte referencer

A/B Gersonshus

Renovering af køkkentrapper og facadevedligehold

E/F Clarasvej 5-13

Facaderenovering og vinduesudskiftning

Lyngby Private Skole

Totalrenovering

A/B Enghavegården

Etablering af altaner

Seneste nyheder

15. marts 2019

Tegnestuen er totalrådgiver i en sag omhandlende skadesudbedring, som er tildelt af Byggeskadefonden. I to ejendommes øverste lejligheder har man oplevet vandindtrængen, hvilket skyldes forkert konstruerede murkroneinddækninger. Arbejdet omfatter dermed udskiftning af disse samt udskiftning og inddækning af defekt fuge over karnapperne på ejendommene.

8. marts 2019

Tegnestuen udfører kvalitetssikringseftersyn af udskiftning af MgO-plader som en ydelse for Byggeskadefonden. I dette tilfælde vedrører den tekniske udbedring et fælleshus tilhørende en boligforening.

16. januar 2019

Vinduesudskiftningen i Bredalsparken i Hvidovre kan efter et af de regelmæssige byggemøder siges at skride godt fremad efter 4 måneder undervejs. I denne sag yder Tegnestuen Svalebæk totalrådgivning.

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt