A/B Enghavegården

Nye altaner

Tegnestuen bistod med bygherrerådgivning, da Enghavegården skulle have etableret 104 stk altaner. Samtlige boliger mod gård og udvalgte boliger mod gade fik nye altaner. Som bygherrerådgiver gik opgaverne bl.a. på at udfærdige et byggeprogram med information omkring bygherres ønsker til altanerne ift. størrelse, placering og materiale, samt bygherretilsyn under udførelsesfasen.
De fysiske arbejder omfattede bl.a.:
 
 • Fjernelse af brystninger
 • Flytning af radiatorer
 • Udskiftning af enkeltstående underelementer
 • Ændring af tagafvanding
 • Påbygning af nye altaner

Tagudskiftning og etablering af tagboliger og tagterrasser

A/B Enghavegården har fået udført tagudskiftning med tegnestuen som totalrådgiver. Der skulle etableres 3800 m2 nyt tegltag med fast undertag over ejendommens 126 boliger. Udover tagudskiftningen blev der også gennemført en udvidelse af to lejligheder, hvor der blev etableret en ekstra ny etage samt ny tagterrasse til begge boliger. 

Arbejderne omfattede i hovedtræk: 
 • Fjernelse af eksisterende tagbeklædning inkl. inddækninger, grater, tagvinduer og taglægter
 • Isolering af tagkonstruktion
 • Fast undertag
 • Ny tagdækning med falsteglsten, rygninger og grater på kiplægter og ilægning af tagvinduer
 • Etablering af tagaltaner på gårdside
 • Etablering af to nye tagboliger på tidligere tørrelofter

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt