E/F Hollænderbo

Udskiftning af altaner

I ejerboligforeningen Hollænderbo blev der foretaget en udskiftning af samtlige altaner svarende til 102 stk., hvor tegnestuen udførte totalrådgivning.
Her blev der udskiftet fra ældre, pladsbegrænsede til nye rummelige altaner udført i beton. 
Altanudskiftningen omfattede bl.a. nedenstående:
 
 • Nedbrydning/bortskæring af eksisterende betonaltaner
 • Nye stålkonstruktioner som bærende element
 • Montering af fiberbetonelementer
 • Altankasser

Tagudskiftning

Udover udskiftning af ejerboligforeningens altaner har tegnestuen udført totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af tag på samtlige 7 blokke. Det nye tag blev udført i røde falstagsten i overenstemmelse med det oprindelige tag. Samtidig blev der isoleret med højst mulig isoleringstykkelse i skunk på skråvægge og tagrum. 
 
Fra projekt- til udførelsesfasen stod tegnestuen bl.a. for:
 
 • Udarbejdelse af tegningssæt
 • Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse
 • Ansøgning om energitilskud
 • Deltagelse i bygherremøder og generalforsamlinger
 • Tilbudsindhentning
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Økonomisk styring

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt