VUC Lyngby

Tegnestuen Svalebæk har i en lang årrække været rådgiver for VUC Lyngby i projekter såsom etablering af nye faglokaler til Natur/Teknik, istandsættelse af hovedtrapperum, renovering af facade og forskellige ombygninger. Nedenfor er et par eksempler på de ombygninger, tegnestuen har udført rådgivning i. 

Ombygning af reception

Da VUC Lyngby skulle have foretaget en række indvendige ombygninger, fik tegnestuen til opgave at følge projekterne til dørs samt etablere en ny reception. 
Rådgivningen blev udført som totalrådgivning. Tegnestuen havde bl.a. til opgave at udføre projektering, indhentning af byggetilladelse og priser samt forslag til nye indretninger, som var knyttet til et overslagsbudget.
Ombygningen omfattede:
  • Afblænding af dørhuller
  • Fjernelse af skillevæg samt etablering af ny
  • Etablering af glasskillevæg

Ombygning og nyindretning af kantine

Tegnestuen ydede totalrådgivning under ombygningen af kantinen. VUC Lyngby ønskede mere effektivitet i ekspeditionsområdet, hvilket blev løst med ombygning af ekspeditionsområdet samt flere skabe til mad og drikkevarer. Dertil var der ønske om en opfriskning af kantinens udseende. 
 Herudover indebar udførelsen af projektet: 
 
  • Istandsættelse af lofter og vægge
  • Nyt akustisk vægstykke
  • Ny skillevæg inkl. glasfelt
  • Malerbehandling
  • Ombygning af inventar

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt