Herredsvej

Tilbygning til villa

Tegnestuen ydede bygherrerådgivning, da en privatejet bungalow fik etableret en tilbygning, der skulle fungere som et nyt indgangsparti.
Ejerne havde et ønske om at få mere dagslys ind i villaen, som skulle åbne op mellem stue og kælder, således den oprindelige smalle kældertrappe kunne nedlægges og arealet frigøres til anden anvendelse.  
Løsningen blev en spænde reference til bindingsværket, hvor der i stedet for tavl af murværk blev opsat store glasfelter mellem bindingsværket. I tilbygningen blev etableret en trappeforbindelse, der på fornem vis lod de to etager integrere. 
Rådgivningen omfattede udarbejdelse af forslag og myndighedsprojekt. 
Vindfang
Renovering

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt