Aflevering af skadesudbedringssag

12. april 2019

Der er nu gennemført aflevering i sagen om skadesudbedring af forkert konstruerede murkroneinddækninger på to ejendomme. Projektet blev udført i samarbejde med Byens Tag & Facade A/S, hvilket omfattede udskiftning af murkroneinddækninger samt udskiftning og inddækning af defekt fuge over karnapperne på ejendommene.

Rådgivning ifm. ombygning og istandsættelse

28. marts 2019
 
Tegnestuen bistår med rådgivning under ombygningen og istandsættelsen af en villa i Gentofte.
 
I rollen som rådgiver går opgaverne bl.a. på registrering og opmåling, udfærdigelse af forslag til indretning af køkken og badeværelse, tilbudsindhentning samt afholdelse af løbende byggemøder og fagtilsyn.
 

Totalrådgiver i skadesudbedringssag

15. marts 2019

Tegnestuen er totalrådgiver i en sag omhandlende skadesudbedring, som er tildelt af Byggeskadefonden. 

I to ejendommes øverste lejligheder har man oplevet vandindtrængen, hvilket skyldes forkert konstruerede murkroneinddækninger. Arbejdet omfatter dermed udskiftning af disse samt udskiftning og inddækning af defekt fuge over karnapperne på ejendommene.

Kvalitetssikringseftersyn af udskiftning af MgO-plader

8. marts 2019

Tegnestuen udfører kvalitetssikringseftersyn af udskiftning af MgO-plader som en ydelse for Byggeskadefonden.

I dette tilfælde vedrører den tekniske udbedring et fælleshus tilhørende en boligforening. 

Byggemøde i vinduesprojekt

16. januar 2019

Vinduesudskiftningen i Bredalsparken i Hvidovre kan efter et af de regelmæssige byggemøder siges at skride godt fremad efter 4 måneder undervejs. I denne sag yder Tegnestuen Svalebæk totalrådgivning, som udover byggemøder bl.a. omfatter:

Bygherrerådgivning i diverse vedligehold

19. december 2018

Tegnestuen Svalebæk bistår med bygherrerådgivning i byggesagen på Skolen ved Nordens Plads beliggende på Frederiksberg.

Projektet omfatter diverse vedligehold herunder vinduesudskiftning og malerarbejde som udføres i samarbejde med Bmt Byg A/S.

Bygherretilsyn på nybyggeri

28. november 2018

Tegnestuen har gennemført et bygherretilsyn af en villa i Smørum, som er under opførelse.

Her bidrager Tegnestuen Svalebæk med kvalificeret bygherrerådgivning undervejs i processen. 

Renovering af køkkentrapper

23. november 2018

Tegnestuen nærmer sig enden på et gennemgribende renoveringsprojekt af hele 22 køkkentrapper i A/B Gersonshus i Hellerup.

Renoveringen har bl.a. omfattet murerreparationer, komplet malerbehandling samt slibning af trin og repos.

Se den flotte transformation af køkkentrapperne på billederne.

1-års gennemgang af ejendomme

9. november 2018

Tegnestuen Svalebæk har fået til opgave at udføre en 1-års gennemgang for Byggeskadefonden af en række ejendomme i Københavnsområdet.

Se Troels i aktion i på ét af de tilhørende billeder.

Etablering af altaner

31. oktober 2018

På Lyøvej på Frederiksberg bidrager Tegnestuen Svalebæk med bygherrerådgivning til etablering af altaner i samvirke med Balco Kontech A/S.

Her ses de foreløbige færdige altaner.

Totalrådgivning i forbindelse med kloakudskiftning

31. oktober 2018

Tegnestuen Svalebæk har tilegnet sig endnu et projekt i A/B Alléen i Kastrup.

Vi har førhen rådgivet i udskiftning af både vinduer og tag i andelsforeningen, men denne gang drejer det sig om en kloakudskiftning som udføres i samarbejde med Østkystens Entreprenørfirma A/S.

Totalrådgivning ved udskiftning af vinduer

25. oktober 2018

Udover tagrenovering foretager Tegnestuen Svalebæk sig i øjeblikket også en vinduesudskiftning i Bredalsparken i Hvidovre.

Se det foreløbige resultat på billederne. 

Tagrenovering i boligforening

19. oktober 2018

Tegnestuens aktuelle projekt i Bredalsparken i Hvidovre skrider fremad.

Her ses hvordan det står til med tagrenoveringen af én af de flere boligblokke, som udføres på baggrund af vores totalrådgivning.

Renovering af hovedtrapper

19. oktober 2018

Det færdige resultat fra dengang vi udførte renovering af syv hovedtrapper fra kælderrepos til tagetage i andelsboligforeningen A/B Frederiksbo.

Projektet omfattede bl.a. murer-, maler- og snedkermæssig istandsættelse.

Renovering af hovedkontor

17. oktober 2018

Det endelige resultat efter Tegnestuen Svalebæk foretog en renovering af et nyt hovedkontor hos Humac A/S.

Renovering og nyindretning af hovedkontor

17. oktober 2018

Da Lekolar-LEIKA fik vores totalrådgivning til en renovering og nyindretning af deres hovedkontor på 582 m2.

Ombygning, nyindretning af kantine mm.

17. oktober 2018

Et tilbageblik på dengang vi foretog en ombygning, nyindretning af kantine og andre diverse indretninger på VUC Lyngby.

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt