A/B Enghavegården

Nye altaner

Tegnestuen bistod med bygherrerådgivning, da Enghavegården skulle have etableret 104 stk altaner. Samtlige boliger mod gård og udvalgte boliger mod gade fik nye altaner. Som bygherrerådgiver gik opgaverne bl.a. på at udfærdige et byggeprogram med information omkring bygherres ønsker til altanerne ift. størrelse, placering og materiale, samt bygherretilsyn under udførelsesfasen.
De fysiske arbejder omfattede bl.a.:
 

Tagudskiftning og etablering af tagboliger og tagterrasser

A/B Enghavegården har fået udført tagudskiftning med tegnestuen som totalrådgiver. Der skulle etableres 3800 m2 nyt tegltag med fast undertag over ejendommens 126 boliger. Udover tagudskiftningen blev der også gennemført en udvidelse af to lejligheder, hvor der blev etableret en ekstra ny etage samt ny tagterrasse til begge boliger. 

Arbejderne omfattede i hovedtræk: 

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt