Lyngby Private Skole

Totalrenovering

Lyngby Private Skole erhvervede sig Kastanievej 1, som tidligere blev anvendt til beboelse. Ejendommens to etager, med halv kælder og uudnyttet loft, var i dårlig forfatning og skulle gennemgå en større renovering.
Bygherren ønskede at anvende de to etager samt det uudnyttede loft til klasselokaler. For at loftrummet kunne få den ønskede volumen, skulle tagkonstruktionen ændres. Dette blev gjort ved at omdanne det oprindelige sadeltag til mansardtag. Derudover blev der på hver etage etableret ét toiletrum. 
I hovedtræk blev der foretaget:

Opførelse af ny skolebygning

Tegnestuen ydede totalrådgivning, da Lyngby Private Skole skulle have opført en ny indskolingsbygning. Det drejede sig om en bygning på 1000 m2 opført i tre etager med et tilhørende amfiteater i skolegården. 
Tegnestuen varetog projekt- og projekteringsledelse samt æstetik, byggeledelse, fagtilsyn og økonomisk styring af sagen. 

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt