Værdiansættelse ved salg af andelsboliger

Vurdering af forbedringsarbejder og eventuelle vedligeholdelsesefterslæb

Andelsværdien på en andelsbolig fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra boligens andel i ejendommens samlede formue. Som grundlag for værdifastsættelsen anvendes ejendommens værdi – enten ved den seneste offentlige vurdering, ved købsprisen (da andelsboligforeningen købte ejendommen) eller ved en såkaldt valuarvurdering – med fradrag for gæld og hensættelser (til f.eks. vedligeholdelse af ejendommen). Andelsboligens værdi svarer til den maksimumspris, en andelshaver må tage for sin bolig i forbindelse med salg, idet der dog skal tages hensyn til dels de forbedringsarbejder, der kan være udført i boligen, samt boligens vedligeholdelsesstand.

Netop forbedringsarbejder og forringelser pga. mangelfuld vedligeholdelse kan være vanskelige at vurdere for bestyrelsen i en andelsboligforening.

I forbindelse med salg af andelsboliger udfører Tegnestuen Svalebæk lejlighedsvurderinger, der objektivt værdisætter de forbedringsarbejder andelshaveren måtte have udført, mens andelshaver har beboet boligen. Samtidigt vurderes også boligens stand, og eventuelle fradrag som følge af mangelfuld vedligeholdelse værdisættes.

 

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt