Byggeskadefonden

Byggeskadefonden er en selvejende institution, der har til formål at forestå og afholde udgifterne til eftersyn af offentligt støttede byggerier. Fonden yder tillige økonomisk støtte til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fondens ydelser finansieres af bidrag indbetalt af bygningsejerne i forbindelse med opførelsen af byggerierne. 
Qua tegnestuens store indsigt i byggetekniske forhold udfører vi en række ydelser for Byggeskadefonden. Vi tilbyder lignende ydelser til andre organisationer og virksomheder.
 

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt