Rådgivning fra A-Z

Den omfattende rådgivning, især i forbindelse med renovering af større ejendomme, er én af vore kerneydelser. Rådgivningen udføres typisk som totalrådgivning.
Fra bygherres indledende tanker om et projekt, over projektering, udarbejdelse af tegningsmateriale, indhentning af byggetilladelse m.v., indhentning af tilbud, frem til afleveringen er vi bygherres repræsentant.
Det drejer sig bl.a. om:
 

Tegnestuen Svalebæk

Tegnestuen Svalebæk er en faglig kompetent og velkonsolideret, mindre arkitekttegnestue som rådgiver inden for en bred vifte af opgaver i alle byggeriets faser. Den tekniske rådgivning er tegnestuens spidskompetence.

Kontakt